Bel ons op 0521-854800 of mail naar info@hometeam.nl

Inloggen derden portal

Privacy- en cookieverklaring HomeTeam B.V. 

In deze Privacyverklaring willen wij transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  
HomeTeam respecteert de privacy van bezoekers van onze website en behandelt persoonlijke gegevens met vertrouwen. 
Voor onze werkzaamheden is het in sommige gevallen noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Wij hechten veel 
waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten en leveranciers

Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt verzamelen en gebruiken wij enkel wanneer dit noodzakelijk is om een
eventuele overeenkomst te sluiten en/of uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij
wie wij zaken en/of diensten inkopen. HomeTeam heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden geen Bijzondere
Persoonsgegevens nodig en zal deze gegevens bij verstrekking niet accepteren.
Persoonsgegevens gebruiken wij om werkzaamheden te kunnen verrichten, een offerte te kunnen toesturen, te kunnen
bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, diensten te kunnen leveren,
facturatie te kunnen verrichten en/of vlot en efficiënt te kunnen communiceren over uitvoeringsaspecten van de opdracht
en/of overeenkomst. 
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens
verstrekt, is het mogelijk dat wij aan hiervoor genoemde werkzaamheden of omschrijvingen geen uitvoering kunnen geven. 

 

Doorgifte aan derden

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Dit zijn enkel partijen zoals onze
onderaannemers die in onze opdracht overeengekomen werkzaamheden uitvoeren. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om ons te vragen uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons 
ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht 
te vragen uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons 
bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Vindt u dat wij onjuist omgaan met uw 
persoonsgegevens kunt u hierover een klacht indienen bij de organisatie die toezicht houdt op de privacyregels, de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
U kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen. Hebben wij uw persoonsgegevens 
bijvoorbeeld nodig om de wet na te leven, dan kunt u geen bezwaar maken of verzoeken om wissing.  
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hometeam.nl. HomeTeam reageert zo spoedig 
mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek. 
 

Beveiligen 

De bescherming van uw gegevens neemt HomeTeam zeer serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om te borgen dat uw 
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen heeft onze website een SSL-certificaat. U kunt voor vragen of 
opmerkingen contact met ons opnemen via info@hometeam.nl.  
 

Cookies en Google Analytics 

HomeTeam maakt op de website geen gebruik van cookies. U hoeft geen actie te nemen om eventueel de cookies uit te 
schakelen. HomeTeam maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze 
website bezoeken en wat het resultaat uit Google zoekpagina’s is. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het 
adres van uw computer (IP-adres) , overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees 
het privacybeleid van Google voor meer informatie. U kunt het privacybeleid van Google Analytics hier vinden. 
HomeTeam heeft hier geen invloed op. HomeTeam heeft Google geen toestemming gegeven om via HomeTeam verkregen 
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

 

Aanpassen Privacyverklaring 

Deze verklaring is van toepassing op al onze diensten en werkzaamheden.  
Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden op 
onze website gepubliceerd. 

    

     

                                  Wanneer HomeTeam?

                                                Als klanttevredenheid en vakmanschap voorop staan.

                                                                                                       
                                                                                  Bij HomeTeam zijn we helemaal thuis in onderhoud. Al meer dan 20 jaar onderhouden we

                                                                                  woningen van dak tot fundering en van binnen en buiten. We zijn in staat uw vastgoed in optimale

                                                                                  staat te brengen en te houden. Waarbij individueel maatwerk en een tevreden bewoner altijd voorop staan. 

                                                                                  Lees meer 

                                                 

                                                                  Reparatieonderhoud

                                                                  Mutatieonderhoud

                                                                  Planmatig onderhoud

                                                                  Communicatie met huurders

                                                                                                                                                                                                                                               

sitemap | contact hoger in Google dotsolutions